Loading...
Backa skolan2018-06-21T09:12:54+00:00

Inga lärare, ingen utveckling – tack för att ni finns!

Skolan är viktig och lärarna utgör grunden! Dagens unga blir snart framtidens medarbetare, samhällsbyggare och entreprenörer. Vårt samhälle förändras snabbt och står inför en rad utmaningar. För att näringslivet och vårt samhälle ska utvecklas på ett gott, inkluderande och hållbart sätt behövs en bra skola där våra unga ges utrymme att utveckla de verktyg, värderingar och kunskaper som behövs för att kunna ta en aktiv roll i den utvecklingen. Med den här sommarhälsningen vill vi därför rikta ett särskilt tack till alla lärare som under läsåret arbetat för att ge länets elever självförtroende att leda framtiden.

Läs hela sommarhälsningen