Backa skolan 2017-11-08T14:09:53+00:00

VI BACKAR SKOLAN!

För att näringslivet ska växa och bli frodigt behövs en bra skola. Det är skolan som lägger grunden för framtidens medarbetare och det är med skickliga kollegor som vi kommer nå våra mål. Därför backar vi skolan!

 

Företagen som backar skolan: