Fler behöriga lärare

– Det är glädjande att vi lyckats öka andelen behöriga lärare i skolan från ifjol, säger Bengt Funseth, som är en av verksamhetscheferna för kommunens grundskola.

I procent är skillnaden marginell, men ändock en ökning från fjolårets 87% till 90%. Andelen behöriga fritidspedagoger har ökat med en procent till 67%.

– Våra ansträngningar har bevisligen haft framgång vad gäller skolan. Som bekant jobbar alla kommuner i landet med att lösa problemet med att rekrytera behörig personal. Så utifrån detta kan vi inte annat än vara nöjda, konkurrensen är tuff, menar Bengt Funseth.

Läs hela artikeln
2017-10-13T08:16:55+00:00