Skolkören på Nolia Karriär i Östersund – Hur ska en bra lärare vara?