Mindre stress med ökad delaktighet

Skolsköterskan, och även de kontinuerliga hälsoenkäterna, vittnade om att eleverna på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund kände sig stressade. Eleverna berättade om sömnlöshet, oro och huvudvärk, signaler som skolan tog på allvar och ville göra något åt. Det var startskottet för ett antistressarbete för eleverna och fortbildning i formativ bedömning för lärarna.

– Vi ville jobba för att minska elevernas upplevelse av stress och lyckades få ett statsbidrag genom Skolverkets satsning på Hälsofrämjande skolutveckling, berättar specialpedagog Katarina Hansson.

“Genom att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande blir det också tydligare för dem vad som förväntas och de får möjlighet att ta kommandot över sitt eget lärande.”
– Marina Wahlström, lärare i samhällskunskap och geografi.

Katarina Hansson arbetade tillsammans med ett team bestående av bland andra elevcoacherna, skolsköterskan och kuratorn fram ett koncept med sex träffar som några av gymnasieskolans tvåor fick ta del av. Träffarna innehöll bland annat studieteknik, stresshantering och övningar i mindfulness.

Viktiga kunskaper för alla

– I den utvärdering som vi gjort med eleverna säger de att de lärt sig mycket, bland annat om hur hjärnan fungerar under stress och hur man kan planera och strukturera sitt arbete. Viktiga kunskaper för alla i vårt samhälle! Däremot är det för tidigt att utvärdera om eleverna mår bättre, förhoppningsvis kan vi se positiva resultat i kommande hälsoenkäter, säger Katarina Hansson.

En viktig del i att åstadkomma förändring är att inte enbart fokusera på elevernas hantering av stress utan också på orsakerna bakom, till exempel den periodvisa höga arbetsbördan och stressen inför prov och prestation generellt. Med den utgångspunkten får nu alla lärare på Hjalmar Strömerskolan fortbildning inom formativ bedömning.

Förenklat handlar formativ bedömning om att man examinerar eleverna kontinuerligt och att eleverna också involveras i sitt eget lärande och vad som förväntas av dem. Detta i jämförelse med summativ bedömning där elevernas samlade kunskap mäts vid ett specifikt tillfälle.

– När vi jobbar mer formativt kan vi minska stressen inför prov. Genom att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande blir det också tydligare för dem vad som förväntas och de får möjlighet att ta kommandot över sitt eget lärande, förklarar Marina Wahlström, lärare i samhällskunskap och geografi.

Alla lärare har varit på en föreläsning om formativ bedömning i praktiken med Helena Wallberg och just nu arbetar de i studiegrupper med en mix av lärare från både yrkesförberedande och studieförberedande program. Fokus är hur arbetssättet kan bli en del i det dagliga arbetet.

– Vi är mitt uppe i det här så det är svårt att dra några slutsatser ännu, men jag tror att alla lärare kommer att ta med sig delar in i sin verksamhet. Det är som när man lär sig läsa, man kan inte låta bli! säger Christer Eriksson, lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Konkreta verktyg och frågor

Ett konkret verktyg som både Christer och Marina har testat i sina klasser är att tillsammans med eleverna göra om det centrala innehållet i läroplanen till konkreta frågor som man ska kunna svara på efter kursen. Båda menar att det är ett enkelt sätt att involvera eleverna och ge dem större kontroll över sitt lärande.

– Känslan av sammanhang är viktigt för att motverka stress. Vet man var man är, vart man ska och vad som förväntas blir världen enklare att förhålla sig till. Jag förstår att det är stressande att veta att det finns ett A som hägrar där borta i horisonten någonstans, men att inte ha någon aning om hur man tar sig dit, säger Christer Eriksson.

– Det blir faktiskt både enklare och roligare att vara lärare också när eleverna är med i matchen och vi tillsammans kan prata om vart vi ska och vad vi lära oss under en kurs, säger Marina Wahlström.

2018-04-06T11:39:12+00:00

Vi använder cookies för att kunna mäta och analysera trafiken på vår webbplats. Detta för att kunna förbättra och ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng